Tháng Mười 3, 2023

Đó là thời gian một lần nữa!

Mùa giải của Bayern Munich đã kết thúc và bây giờ chúng ta còn lại để tranh luận xem điều gì đúng, điều gì sai và tại sao mọi người lại kết thúc ở nơi này.

Phân tích sau mùa giải của BFW sẽ đề cập đến nhiều chủ đề gây tranh cãi và các luận điểm nổi lên thông qua các danh mục mà chúng tôi sẽ trình bày để bạn bình chọn.

Đừng lãng phí thời gian nữa và bạn có thể bắt tay vào việc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *